O firme

Spoločnosť L.S.M. spol. s r.o. zahájila svoju činnosť v roku 1991.

Systematické a dlhodobé budovanie odborných schopností, starostlivé sledovanie potrieb zákazníkov a premyslená vnútorná organizácia firmy priniesli vo výsledku fakt, že L.S.M.  s r.o. je spoľahlivým a osvedčeným dodávateľom  betónových výrobkov.

Priebehu dvadsaťpäť ročného pôsobenia, sa výrobný program spoločnosti kontinuálne rozširoval.
V deväťdesiatich rokoch hlavné ťažisko výroby predstavovalo predovšetkým výroba tvárnic a plotových striešok.
Postupne spoločnosť pridávala  do svojho výrobného programu stropný systém, komínové prvky .
V posledných piatich rokoch spoločnosť zaradila do svojho výrobného portfólia kanalizačný systém,  výrobu vodomerných šácht a uličných vpustí.

L.S.M. s.r.o.  jedna z mála spoločností na slovenskom trhu, ktorá ponúka najkomplexnejší výrobný program .

Spoločnosť neustále dopĺňa svoj sortiment a rozširuje ponuku služieb s cieľom urobiť nakupovanie pre zákazníkov viac atraktívnym a komfortným.
Veríme, že sa nám postupne podarí uspokojiť všetky Vaše priania a budeme kvalitnými partnermi v budovaní Vašej stavby…

Menu