Podpora zákazníkov


  • Doprava

  • Vypracovanie kladacieho plánu na stropný systém

  • Vypracovanie statického posúdenia stropného systému

  • Viazanie betonárskej ocele a výroba kontinuálnych strmienkov

  • Odborné poradenstvo

Menu