Betónová žumpa LSM

Je vyrobená z vodotesného betónu a oceľových výstuží. Je vhodná na zadržiavanie odpadovej vody v miestach, kde nie je kanalizácia.

Vodomerné šachty LSM

Boli vyrobené na základe skúseností a požiadaviek vodárenskej spoločnosti a spĺňajú všetky požiadavky.

Stropný systém LSM

Pozostáva zo železobetónových prefabrikovaných nosníkov s priestorovou výstužou a z betónových stropných vložiek.

Test úvod

Menu