O firme

Naša spoločnosť L.S.M. spol. s r.o. zahájila svoju činnosť v roku 1991.

Systematické a dlhodobé budovanie odborných schopností, starostlivé sledovanie potrieb zákazníkov a premyslená vnútorná organizácia firmy priniesli vo výsledku fakt, že L.S.M. spol. s r.o. je spoľahlivým a osvedčeným dodávateľom  betónových výrobkov a betónových zmesí. V priebehu 32 ročného pôsobenia, sa výrobný program spoločnosti kontinuálne rozširoval a hlavným ťažiskom výroby bola výroba tvárnic a plotových striešok. Postupne sme  do svojho výrobného programu začlenili stropný betónový systém, komínové prvky, kanalizačný systém, výrobu vodomerných šácht a uličných vpustí.

BETÓNOVÝ MONTOVANÝ STROP LSM, pozostáva zo železobetónových prefabrikovaných nosníkov s priestorovou výstužou a z betónových stropných vložiek. Nadbetónovaním uložených nosníkov a vložiek vzniká spriahnutá železobetónová stropná konštrukcia. Montovaný strop LSM je možné využiť na rôzne typy budov ako sú rodinné domy, obchodné, zdravotné, administratívne a výrobné budovy. Pri novostavbách aj rekonštrukciách je vhodný ako strop nad pivnicou, medzi poschodiami a ako strešná stropná konštrukcia. Loggie a balkóny sa môžu jednoducho zhotoviť pomocou vyčnievajúcich stropných nosníkov so správne dimenzovanou výstužou podľa technického plánu. Nosníky sa dajú zhotoviť pod stropnou konštrukciou, alebo  priamo v nej samotnej. Spája v sebe viaceré prednosti : vysoká únosnosť, jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov, rýchlosť a presnosť ukladania. Je mimoriadne vhodný pri rekonštrukciách budov. V strope je možné vynechať otvory ,do dutín stropných betónových vložiek je možné osadiť rôzne rozvody. Betónový strop LSM je navrhnutý v zmysle platných normovaných predpisov a vyhovuje spoľahlivosti a mechanickej odolnosti pre navrhovanú životnosť. Stropné konštrukcie vyhovujú z hľadiska medzných stavov únosnosti aj používateľnosti.

V roku 2018 sme spustili TRANSPORT BETÓN LSM s výrobou betónu, betónových zmesí a štrkov. Disponujeme domiešavačmi s obsahom 9m3,  pumpou dĺžky 36 metrov s možnosťou zabezpečenia väčších dĺžok (38-42-47 metrov), podľa požiadaviek zákazníka, čo umožňuje znížiť náklady na dopravu betónu. Naša betonáreň L.S.M. spol. s r.o. sa tak za krátky čas stala jednou z najvyužívanejších betonárni v širokom okolí mesta Senec.

Kvalita našich služieb, poradenský a technický servis, výpočet cenových ponúk či vypracovanie kládačských plánov Vás určite uspokojí a povedie k spolupráci s nami. Betonáreň L.S.M. spol.s r.o. je jedna z mála spoločností na slovenskom trhu, ktorá ponúka najkomplexnejší výrobný program, neustále dopĺňa svoj sortiment a rozširuje ponuku služieb s cieľom urobiť nakupovanie pre zákazníkov viac atraktívnejším a komfortnejším. Veríme, že sa nám postupne podarí uspokojiť všetky Vaše priania a budeme kvalitnými partnermi v budovaní Vašich stavieb…

 

Menu