Kategória
Vodomerné šachty

Hrdlo

Technické parametre

Hrdlo vodomernej šachty slúži pre zvýšenie rozponu medzi betónovou platňou a poklopom, využitie pri zatrávňovaní.

TypRozmery [mm]Výška H [mm]Hrúbka steny [mm]Hmotnosť [kg]Cena [€]
bez DPHs DPH
Hrdlo700x700200507053,0063,60
Hrdlo800x800200-13065,0078,00

Menu