Kategória

Kanalizačné šachty

Zvoľte produkt
Popis

Kanalizačná šachta bola vyrobená na základe skúseností a požiadaviek vodárenskej spoločnosti a spĺňa všetky požiadavky. Slúži na odvádzanie dažďových a splaškových vôd. Možné vyskladanie: -Vyrovnávacie prstence slúžia na dorovnanie nerovnosti medzi terénom a poklopom na kanalizačnej šachte. Sú vyrábané v piatich výškach (40, 60, 80, 100 a 120 mm). -Kónus slúži pre vstup do kanalizačných šachiet. Súčasťou kónusu je zabudované kapsové stúpadlo, ktoré umožňuje jednoduchší vstup do kanalizačných šachiet. Protišmykové výstupky v nášľapnej ploche kapsového stúpadla vytvárajú bezpečnejší nášľap, ich rozmiestnenie optimalizuje odtok vody z tejto plochy. -Prechodová doska / znížený kónus / používa sa ako náhrada kónusu, keď je nedostatočná výška montážneho otvoru kanalizačnej šachty -Kanalizačné skruže sú určené pre stavbu kanalizačných vodotesných šachiet k podzemnému vedeniu inžinierských sietí a pre stavbu vsakovacich šachiet a studní. Vyrábajú sa v troch výškach, a to 250, 500 a 1000 mm. Súčasťou kanalizačných skruží je poplastovane krátke stúpadlo v prevedení jadro – oceľ a povrch – plast. -Šachtové dná sú vyrábané po 15° s plnoprietokovou kynetou a so zabudovanými šachtovými prechodkami podľa požiadaviek zákazníka a dimenzie potrubia. Súčasťou šachtového dna je zabudované poplastovane krátke stúpadlo v prevedení jadro – oceľ a povrch – plast. -Betónové poklopy sa vyrábajú v dvoch priemeroch 740,825 a 1200 mm. Kanalizačný poklop dodávame podľa tried zaťaženia – A, B, D.

Vyrovnávacie prstence slúžia na dorovnanie nerovnosti medzi terénom a poklopom na kanalizačnej šachte. Sú vyrábané v piatich výškach (40, 60, 80, 100 a 120 mm).

Kónus slúži pre vstup do kanalizačných šachiet. Súčasťou kónusu je zabudované kapsové stúpadlo, ktoré umožňuje jednoduchší vstup do kanalizačných šachiet. Protišmykové výstupky v nášľapnej ploche kapsového stúpadla vytvárajú bezpečnejší nášľap, ich rozmiestnenie optimalizuje odtok vody z tejto plochy.

Prechodová doska / znížený kónus / používa sa ako náhrada kónusu, keď je nedostatočná výška montážneho otvoru kanalizačnej šachty

Kanalizačné skruže sú určené pre stavbu kanalizačných vodotesných šachiet k podzemnému vedeniu inženierských sietí a pre stavbu vsakovacích šachiet a studní. Vyrábajú sa v troch výškach, a to 250, 500 a 1000 mm. Súčasťou kanalizačných skruží je poplastované krátke stúpadlo v prevedení jadro – oceľ a povrch – plast.

Šachtové dná sú vyrábané po 15° s plnoprietokovou kynetou a so zabudovanými šachtovými prechodkami podľa požiadaviek zákazníka a dimenzie potrubia. Súčasťou šachtového dna je zabudované poplastované krátke stúpadlo v prevedení jadro – oceľ a povrch – plast.

Betónové poklopy sa vyrábajú v troch priemeroch 740 825 a 1200 mm. Kanalizačný poklop dodávame podľa tried zaťaženia – A, B, D.

Manipulačné prostriedky – závesné oko s guľovou hlavou, je výkonné zdvíhacie zariadenie od 1,3 tony do 32 ton. Je vyrobené z pevnej ocele a je určené na manipuláciu – prepravu šachtového dna, skruží a iných kanalizačných prvkov.

Menu