Kategória

Vodomerné šachty

Zvoľte produkt
Popis

Vodomerné šachta bola vyrobená na základe skúseností a požiadaviek vodárenskej spoločnosti. Je určená predovšetkým pre umiestnenie, kontrolu a chod vodomeru, ale sú aj iné možnosti využitia ako napríklad pri osádzaní technologických zariadení bazénov, čističiek a akumulačných nádrží. Slúži na osadenie vodomeru a príslušných armatúr pod úrovňou terénu obytných domov. Sú určené na pripojenie vodomerného radu tam, kde nie je možné umiestniť vodomer / priamo do objektu alebo ak je miesto pre napojenie vodomernej prípojky od budovy príliš vzdialené.

Poklop vodomernej šachty je dodávaný podľa požiadaviek zákazníka od pochôdznych až po nosnosť 40 ton.

Hrdlo vodomernej šachty slúži pre zvýšenie rozponu medzi betónovou platňou a poklopom, využitie pri zatrávňovaní.

Betónová platňa je kompaktný armovaný diel vyrábaný v celku. vyrába sa v dvoch variantoch a to s nosnosťou do 1,5 tony a do 7 ton.

Záhradka vodomernej šachty je vyrábaná v dvoch veľkostiach 200 a 500 mm.

Dno vodomernej šachty je kompaktný armovaný diel vyrábaný v celku.

Rebrík sa vyrába podľa požiadaviek zákazníka a výšky šachty.

Menu