Kategória

Stropný systém

Zvoľte produkt
Materiály na stiahnutie
Popis

Stropný systém LSM pozostáva zo železobetónových prefabrikovaných nosníkov s priestorovou výstužou a z betónových stropných vložiek ST20, ST25 a debniacich stropných dosiek SD9. Nadbetónovaním uložených nosníkov a stropných vložiek vzniká spriahnutá železobetónová stropná konštrukcia. Prefabrikované stropné nosníky sú tvorené priestorovou priehradovou výstužou, ktorá je zakotvená do betónovej pätky lichobežníkového tvaru – výška pätky je 40 mm, šírka pätky je na spodnej hrane 110 mm, na hornej hrane 120 mm. Pätka sa vyrába z betónu triedy min. C25/30. Priestorová priehradová výstuž zabezpečuje dostatočnú tuhosť prefabrikovaných nosníkov pri skladovaní, doprave aj montáži nosníkov.

Stropné betónové vložky sú súčasťou stropného systému LSM, ktorý používa 3 typy stropných vložiek ST 20,STK 20 a ST 25, ktoré sú vyrobené z prostého betónu. Zo statického hľadiska pôsobia stropné vložky ako čiastočne pôsobiace v zmysle STN EN 15037-2. Sortiment stropných vložiek dopĺňajú prefabrikované stropné dosky SD 9.Stropné dosky sa používajú ako náhrada stropných vložiek v prípade, ak by krajný rad stropných vložiek zasahoval viac než 50 mm do venca. Stropné dosky je možné rozlomiť na 2 polovice, čo umožňuje variovať osovú vzdialenosť ukladania stropných vložiek

Betónové preklady sa používajú na preklenutie drevených resp. okenných otvorov. Vyrábajú sa v dĺžkach od 1.0 m do 3.0 m odstupňovaných po 250 mm v šírke 65mm a výške 120mm. Je možné ich použiť na všetky murovacie systémy. Sú vyrobené z vystuženého betónu triedy C25/30 sú nosné a ihneď staticky účinné.

Tvárnica U-profil je stratené debnenie stužujúcich vencov, debnenie železobetónových prekladov, prievlakov a stĺpov.

Stropné nosníky podopierame kvalitnými podperami, pričom zachováme záporný priehyb. Rozostup podpier závisí od prierezu pásu podpery a nemal by byť väčší ako 2,5 m. Výstuž stropu na celej jeho ploche s výnimkou stropných otvorov pokryjeme sieťovinou v zmysle kladačského plánu, najčastejšie o ø 5 mm s okami o rozmere 15×15 cm. Koniec každého stropného nosníka pri vencoch ukončíme nadol ohnutým kotviacim prútom (roxorom). Strop betónujeme betónom C 20/25 rovnomerne a neprerušovane, pričom sa vyhýbame nehromadeniu betónu na jednom mieste. V letných horúcich mesiacoch strop pred samotnou betonážou navlhčíme.

Menu