Kategória

Uličné vpuste

Zvoľte produkt
Popis

Sú určené na zachytávanie a odvodňovanie dažďových vôd z pozemných komunikácií, alebo z verejných priestranstiev do stokových sietí.

Uličná mreža sa používa v dvoch vyhotoveniach bez pántov KM12 a s pántami KM12P  pre jazdné, parkovacie alebo skladové plochy, kde dochádza k prejazdu nákladných alebo osobných automobilov.

Vyrovnávací prstenec slúži ako roznášacia plocha pod uličnú mrežu.

Horný diel je súčasťou uličného vpustu.

 

Menu