Kategória
Uličné vpuste

Priekopová tvárnica

Technické parametre

TypDN [mm]Šírka [mm]Hrúbka steny [mm]Hmotnosť [kg]Cena [€]
bez DPHs DPH
PT 62620300155342,703,24

Priekopová tvárnica slúži pre odvod povrchových vôd pri cestách, diaľniciach a iných spevnených a nespevnených komunikácií. Tvárnice sa ukladajú do štrkového lôžka alebo na betónový podklad.

Menu