Kategória
Kanalizačné šachty

Kónus

Technické parametre

Kónus kanalizačnej šachty slúži pre vstup do kanalizačných šachiet. Súčasťou kónusu je zabudované kapsové stúpadlo, ktoré umožňuje jednoduchší vstup do kanalizačných šachiet. Protišmykové výstupky v nášľapnej ploche kapsového stúpadla vytvárajú bezpečnejší nášľap, ich rozmiestnenie optimalizuje odtok vody z tejto plochy. Na manipuláciu  s kónusom sa používajú manipulačné kliešte s príslušnou nosnosťou.

TypDN [mm]Výška H [mm]Hrúbka steny [mm]Hmotnosť [kg]Cena [€]
bez DPHs DPH
Kónus100070010054078,0093,60

Súčasťou kanalizačného kónusu je zabudované kapsové stúpadlo a poplastované krátke stúpadlo.

Menu